W numerze:

- Okruchy z historii szkła

- Ceramika i szkło Polskie XXw.

- Szklane przyciski

- Co z tą hutą?

- Szklane bestiarium

- Wydział ceramiki i szkła ASP Wrocław

- Rodzina Borowskich

- Szklany wszechświat

- Huta przemytników

i wiele innych...

Tekst w jęz. polskim, streszczenia w jęz. angielskim.

In this issue:

- Broken pieces from the history of glass

- Polish ceramics and glass of the 20th century

- Glass Paperweights

- What about the Glassworks?

- Glass beastiary

- Ceramics and glass division of the Art University in Wroclaw

- The Borowski Family

- Glass Universe

- Smugglers' Glassworks

and many others...

Polish text with english summaries of selected articles.


strona główna / main page