* Mirosław Turek *

KATALOG PRZYCISKÓW *** PAPERWEIGHTS CATALOG

* 2003 - 2005 *

* DZIEŁA WSZYSTKIE *** COMPLETE WORKS *

Mirosław Turek tworzył swoje przyciski w technice millefiori i lampworku w krótkim okresie czasu. Rozpoczął od współpracy z Tomaszem Gondkiem we wczesnych latach XXI wieku. Następnie rozwinął własną technikę millefiori i stosował ją w swoich niezwykle udanych przyciskach. Wykorzystywał w tym celu wolne chwile, głównie podczas nocnych zmian w pracy w hucie "Julia" w Piechowicach (dawnej hucie F. Heckerta w Petersdorf). Ostatnie przyciski millefiori wykonał w 2005 roku a wszystkie swoje dzieła przechowywał w następnych latach w swojej prywatnej kolekcji, niedostępnej dla publiczności.
W katalogu przedstawione są wszystkie prace powstałe w zamkniętym okresie 2003-2005. Powstało wtedy ponad 80 przycisków, z których każdy stanowi unikalne dzieło. Brak jest jedynie ilustracji pięciu przycisków, które przed laty zostały przekazane w prezencie prywatnym osobom. W miarę możliwości zostaną one uzupełnione w przyszłości.
Pierwszych pięć pozycji niniejszego katalogu zajmują przykładowe przyciski wykonywane przez twórcę w większej ilości w okresie poprzedzającym wyrób millefiori.
Niektóre z zawartych w katalogu przycisków mogą być przeznaczone do sprzedaży, jednak zależy to od indywidualnej decyzji ich właściciela.

***

Miroslaw Turek created his millefiori paperweights in limited time period. He started from co-operation with Tomasz Gondek in the early years of the 21st century. Then he developed his own millefiori technique and used it in his very successful works. Miroslaw Turek made paperweights only in his spare time, mainly during night shifts of his work in "Julia" glassworks in Piechowice (former F. Heckert glassworks in Petersdorf). Last millefiori paperweights he made in 2005 and then kept all of them in private collection closed to the public.
In the catalog we present all his works from the years 2003-2005. At that time over 80 millefiori paperweights were created, and each one is a unique work of art. There are only missing pictures of 5 paperweights, that were passed on as a gifts to private individuals years ago. If possible, we will add those pictures in the future.
The first five positions of the catalog depict exemplary paperweights created by the artist in large number before he used millefiori glass technique.
Some of the paperweights from the catalog may be intended for sale, but it depends on the individual decision of the paperweights owner.

***

O dostępność prosimy pytać e-mailem: / Requests for availability by e-mail please :

info@paperweights.pl


Przycisk * PaperweightOpis * Description
details Przycisk wczesny, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 74mm.

Early paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 74mm

ref. nr: MT01

***

details Przycisk wczesny, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 80mm.

Early paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 80mm

ref. nr: MT02

***

details Przycisk wczesny, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 77mm.

Early paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 77mm

ref. nr: MT03

***

details Przycisk wczesny, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 79mm.

Early paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 79mm

ref. nr: MT04

***

details Przycisk wczesny, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 76mm.

Early paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 76mm

ref. nr: MT05

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 79mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 79mm

ref. nr: MT06

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 73mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 73mm

ref. nr: MT07

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 73mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 73mm

ref. nr: MT08

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 84mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 84mm

ref. nr: MT09

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 89mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 89mm

ref. nr: MT10

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 85mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 85mm

ref. nr: MT11

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 79mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 79mm

ref. nr: MT12

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 95mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 95mm

ref. nr: MT13

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 83mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 83mm

ref. nr: MT14

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 79mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 79mm

ref. nr: MT15

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 78mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 78mm

ref. nr: MT16

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 80mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 80mm

ref. nr: MT17

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 75mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 75mm

ref. nr: MT18

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 78mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 78mm

ref. nr: MT19

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 79mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 79mm

ref. nr: MT20

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 78mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 78mm

ref. nr: MT21

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 77mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 77mm

ref. nr: MT22

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 77mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 77mm

ref. nr: MT23

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 80mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 80mm

ref. nr: MT24

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 81mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 81mm

ref. nr: MT25

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 81mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 81mm

ref. nr: MT26

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 75mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 75mm

ref. nr: MT27

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 78mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 78mm

ref. nr: MT28

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 76mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 76mm

ref. nr: MT29

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 74mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 74mm

ref. nr: MT30

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 87mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 87mm

ref. nr: MT31

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 80mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 80mm

ref. nr: MT32

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 68mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 68mm

ref. nr: MT33

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 76mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 76mm

ref. nr: MT34

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 76mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 76mm

ref. nr: MT35

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 83mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 83mm

ref. nr: MT36

***

details Przycisk lampwork, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 87mm.

Lampwork paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 87mm

ref. nr: MT37

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 79mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 79mm

ref. nr: MT38

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 80mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 80mm

ref. nr: MT39

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 73mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 73mm

ref. nr: MT40

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 73mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 73mm

ref. nr: MT41

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 76mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 76mm

ref. nr: MT42

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 77mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 77mm

ref. nr: MT43

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 76mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 76mm

ref. nr: MT44

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 77mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 77mm

ref. nr: MT45

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 79mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 79mm

ref. nr: MT46

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 77mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 77mm

ref. nr: MT47

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 80mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 80mm

ref. nr: MT48

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 78mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 78mm

ref. nr: MT49

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 77mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 77mm

ref. nr: MT50

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 78mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 78mm

ref. nr: MT51

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 78mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 78mm

ref. nr: MT52

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 87mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 87mm

ref. nr: MT53

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 82mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 82mm

ref. nr: MT54

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 76mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 76mm

ref. nr: MT55

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 79mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 79mm

ref. nr: MT56

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 75mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 75mm

ref. nr: MT57

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 80mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 80mm

ref. nr: MT58

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 79mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 79mm

ref. nr: MT59

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 83mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 83mm

ref. nr: MT60

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 71mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 71mm

ref. nr: MT61

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 73mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 73mm

ref. nr: MT62

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 72mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 72mm

ref. nr: MT63

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 74mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 74mm

ref. nr: MT64

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 81mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 81mm

ref. nr: MT65

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 78mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 78mm

ref. nr: MT66

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 69mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 69mm

ref. nr: MT67

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 69mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 69mm

ref. nr: MT68

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 75mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 75mm

ref. nr: MT69

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 75mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 75mm

ref. nr: MT70

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 73mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 73mm

ref. nr: MT71

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 73mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 73mm

ref. nr: MT72

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 80mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 80mm

ref. nr: MT73

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 73mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 73mm

ref. nr: MT74

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 79mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 79mm

ref. nr: MT75

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 91mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 91mm

ref. nr: MT76

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 72mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 72mm

ref. nr: MT77

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 73mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 73mm

ref. nr: MT78

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 79mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 79mm

ref. nr: MT79

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 79mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 79mm

ref. nr: MT80

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 83mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 83mm

ref. nr: MT81

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 78mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 78mm

ref. nr: MT82

***

details Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Mirosław Turek", średnica: 80mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Mirosław Turek", diameter: 80mm

ref. nr: MT83

***

details Przycisk millefiori, średnica: ?mm.

Millefiori paperweight, diameter: ?mm

ref. nr: MT84

***

details Przycisk millefiori, średnica: ?mm.

Millefiori paperweight, diameter: ?mm

ref. nr: MT85

***

details Przycisk millefiori, średnica: ?mm.

Millefiori paperweight, diameter: ?mm

ref. nr: MT86

***

details Przycisk millefiori, średnica: ?mm.

Millefiori paperweight, diameter: ?mm

ref. nr: MT87

***

details Przycisk millefiori, średnica: ?mm.

Millefiori paperweight, diameter: ?mm

ref. nr: MT88

***


powrót do strony głównej / back to the main page