* PRZYCISKI NA SPRZEDAŻ / PAPERWEIGHTS FOR SALE. *

Przed zamówieniem prosimy potwierdzić cenę i dostępność. / Before order please confirm price and availability.

Zamówienia prosimy kierować wyłącznie e-mailem / Orders by e-mail only please : info@paperweights.pl


* Tomasz Gondek *

PRZYCISKI MILLEFIORI *** MILLEFIORI PAPERWEIGHTS

Przycisk * PaperweightOpis * Description
close-up Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Gondek Tomasz", średnica: 79mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Gondek Tomasz", diameter: 79mm

cena: / price: ---

ref. nr: TG28

SOLD

close-up Przycisk millefiori, sygnatura artysty: "Gondek Tomasz", średnica: 73mm.

Millefiori paperweight, artist's signature: "Gondek Tomasz", diameter: 73mm

cena: / price: ---

ref. nr: TG20

SOLD


powrót do strony głównej / back to the main page