* MILLEFIORI.PL *

SZKŁA MILLEFIORI W POLSCE *** MILLEFIORI GLASS IN POLAND


 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu twórczość współczesnych artystów polskich, którzy zainspirowani osiągnięciami dawnych mistrzów odtworzyli jedną z najbardziej skomplikowanych technik szklarskich - szkła filigranowe i millefiori.

* * *

We have a pleasure to present to the public works of contemporary Polish artists, which inspired by ancient masters revived today one of the most challenging glass techniques - filigree and millefiori glassmaking.

 

Tomasz Gondek

Pierwszy w Polsce artysta, który odtworzył w naszym kraju technikę millefiori i zastosował ją do wyrobu szklanych przycisków do papieru.
Obecnie zainspirowany pionierskimi pracami Wilhelama Eduarda Fussa i Franza Pohla z karkonoskich hut Hoffnungsthal i Carlsthal doskonali technikę wyrobu szklanych plakiet millefiori. Poniżej prezentujemy niektóre z jego unikalnych dzieł.

***

The first artist in Poland who revived the millefiori technique in our country and applied it to the production of glass paperweights.
Presently, inspired by the pioneering works of Wilhelm Eduard Fuss and Franz Pohl from the Hoffnungsthal and Carlsthal glassworks, succesfuly perfects the technique of creating millefiori glass plaques. Below are presented some of his unique works.

 

Tomasz Gondek


Biografia


GALERIA * GALLERY

Tomasz Gondek millefiori paperweights
Tomasz Gondek millefiori paperweights
Tomasz Gondek millefiori paperweights
Tomasz Gondek millefiori paperweights
Tomasz Gondek millefiori paperweights

 

Mirosław Turek

Drugi w Polsce twórca szklanych przycisków w technice millefiori, który zainspirowany pracami Tomasza Gondka i 19-wiecznymi przyciskami do papieru z sukcesem kontynuował tradycje karkonoskich pionierów szkieł millefiori.
W latach 2003-2005 stworzył spójną kolekcję swoich przycisków, nigdzie do tej pory nie prezentowaną. Poniżej przedstawiamy niektóre z jego unikalnych dzieł. Pełny katalog przycisków Mirosława Turka z tego okresu działalności przedstawiamy w poniższym katalogu zawierającym ponad 80 pozycji.

***

The second Polish designer of millefiori glass paperweights, which inspired by the works of Tomasz Gondek and 19th century millefiori paperweights, successfully continued the traditions of the millefiori glass pioneers in Riesengebirge (Giant Mountains).
In the years 2003-2005 he created a coherent collection of his paperweights, which has never been presented before. Below are some of his unique works. The full list of Miroslaw Turek's paperweights from this period of activity is presented below in a catalog containing over 80 items.

 

Mirosław Turek


Katalog / Catalog


GALERIA * GALLERY


 

PRZYCISKI NA STANIE

PRZYCISKI W OFERCIE - PAPERWEIGHTS ON STOCK

PAPERWEIGHTS ON STOCK


info@paperweights.pl


Glass Paperweights. www.paperweights.pl
www.paperweights.pl

Przedmioty prezentowane na niniejszej witrynie należą do prywatnej kolekcji.
© 2009-2018. Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

* * *

Informacje zawarte na niniejszej witrynie nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.